Amsterdam      
       
       Tyskland 
 10-16.03.2012 
     
     
     
       Side 1 
 <<<<< 
     
     
       Side 2 
     
     
       Side 3 
 >>>>> 
  Düsseldorf
  Mönchengladbach
       Side 4 
 >>>>> 
     
  Aachen

Aachen på grensa mot Nederland og Belgia ble besøkt tirsdag 13. mars, og blant de mange skulpturene i byen er disse bevegelige dokkene.

Emma og Lisa har tatt oppstilling på plassen foran domkirken, som visstnok var omgjort til London på 1800-tallet i anledning en filminnspilling.

Også levende dyr var hentet til filminnspillingen, som vi fikk se litt av, men som det selvfølgelig ikke var lov til å ta bilder av.

Her er elevene inne i domkirken, som er oppført i romansk stil, og som det er knyttet så mange historier til.

Her er en av de gammeldagse, kronglete gatene nær domkirken og rådhuset.

Her har Sivert tatt plass blant noen av skulpturene som til sammen skal illustrere pengenes kretsløp.

I kampen om pengene er det ...

... også noen som føler seg tvunget til å tigge.

Aachens historie kan skrives helt tilbake til den tida da romerne hersket over store deler av Europa, altså for ca. 2000 år siden, og navnet har sammenheng med det latinske ordet "aqua", altså vann. Byen har med andre ord vannkilder, som muligens er sunne, men verken velduftende eller velsmakende! En av disse er Elisenbrunnen.

Den som gjorde byen kjent, var frankerkongen Karl den store, som lot seg krone til keiser 1. juledag 800 for et rike som omfattet store deler av det vestlige Europa fra Nord-Tyskland til Nord-Italia med Frankrike som hovedland og med Aachen som hovedstad. Etter Karls død i 814 gikk riket raskt i oppløsning. Deler av rådhuset stammer fra keiser Karls tid.

<<< Side 1 <<< Side 2 >>> Side 3 >>> >>> Side 4 >>> Tyskland 2011