Tilbake  Grammatikk Animasjon Gloseøvelser  Quiz  Schüleraustausch  Medier 
GRAM ANAL PREP PRON ADJV VERB SUBS DIVS  KONJ

Her er den fullstendige oversikten over alle oppgavene, som også kan de hentes fra de enkelte presentasjonssidene for de forskjellige grammatiske emnene. Fra de enkelte oppgavene er det også lenker tilbake, slik at en kan sjekke bøyningsmønster og regler. Følg siste rettskrivingsreform. Svar avgis idet fokus flyttes - ved hjelp av tabulatortasten (eller musa). Grønn bakgrunn innebærer da riktig svar, mens rød betyr galt. Noen ganger får en prøve om igjen, andre ganger ikke, og da viser rødfargen at opprinnelig forslag var galt. Hver oppgave har et nummer, etterfulgt av en til fem stjerner, som antyder nivå: fra svært enkelt og viktig til mer komplisert (og ikke like viktig for alle). Legg merke til skriftfargen, som symboliserer følgende fire oppgavetyper:

Utfylling Flervalg Omskriving Oversettelse
Hovedside
for tysk
grammatikk
1* Subjekt 1 2* Subjekt 2 3* Direkte objekt 1 4* Direkte objekt 2
5** Subjekt/direkte objekt 1 6** Subjekt/direkte objekt 2 7** Subjekt/direkte objekt/PIV 1 8*** Subjekt/direkte objekt/PIV 2
9*** Indirekte/direkte objekt 1 10*** Indirekte/direkte objekt 2 11*** PIV/indirekte/direkte O 1 12**** PIV/indirekte/direkte O 2
13*** Foreløpig/egentlig subjekt 14*** "det fins"/"det er" 15*** Dativverb 16**** Apposisjon
17*** Ulike typer setningsledd 1 18**** Ulike typer setningsledd 2 19***** Ulike typer setningsledd 3 20***** Ulike typer setningsledd 4
21* Analyse og pronomen 1 22** Analyse og pronomen 2 23*** Analyse og pronomen 3 24**** Analyse og pronomen 4
Analyse/
Artikler/
(Pronomen)
25* Bare A/bestemt/ubestemt 26* Bare D/bestemt/ubestemt 27** A og D/bestemt 28** A og D/ubestemt
29** Veksel/bestemt/ubestemt 1 30** Veksel/bestemt/ubestemt 2 31*** Veksel/bestemt 32*** Veksel/ubestemt
33**** Flere regler/bestemt 34**** Flere regler/ubestemt 35***** Alle regler/bestemt 36***** Alle regler/ubestemt
37*** Diverse kasusregler 1 38*** Diverse kasusregler 2 39** Preposisjonsbruk 1 40**** Preposisjonsbruk 5
41*** Diverse kasusregler 3 42**** Diverse kasusregler 4 43**** Preposisjonsbruk 2 44***** Preposisjonsbruk 6
45**** Diverse kasusregler 5 46**** Diverse kasusregler 6 47**** Preposisjonsbruk 3 48***** Preposisjonsbruk 7
49**** Diverse kasusregler 7 50***** Diverse kasusregler 8 (G) 51**** Preposisjonsbruk 4 52***** Preposisjonsbruk 8
Preposisjoner/
Artikler
53** Personlige pronomen 1 54*** Personlige pronomen 2 55*** Personlige pronomen 3 56**** Personlige pronomen 4
57** Eiendomspronomen 1 58*** Eiendomspronomen 2 59*** Eiendomspronomen 3 60**** Eiendomspronomen 4
61** Relativpronomen 1 62*** Relativpronomen 2 63**** Relativpronomen 3 64***** Relativpronomen 4
65** Spørrepronomen/-adverb 1 66**** Spørrepronomen/-adverb 2 67**** Påpekende pronomen 68*** Andre pronomen
Pronomen
69** Svak bøying 1 70** Svak bøying 2 71*** Svak bøying 3 72**** Svak bøying 4
73*** Sterk bøying 1 74*** Sterk bøying 2 75**** Sterk bøying 3 76**** Sterk bøying 4
77**** Svak/sterk bøying 1 78**** Svak/sterk bøying 2 79**** Svak/sterk bøying 3 80***** Svak/sterk bøying 4
81**** Substantivert adjektiv 1 82**** Substantivert adjektiv 2 83*** Gradbøying 84***** Gradbøying/kasusbøying
Adjektiv
85* Presens 1 86* Presens 2 87* Presens 3 88* Presens 4
89** Presens 5 90** Presens 6 91** Presens 7 92** Presens 8
93* Preteritum 1 94* Preteritum 2 95** Preteritum 3 96*** Preteritum 4
97*** Sterke preteritum 1 98*** Sterke preteritum 2 99*** Sterke preteritum 3 100*** Preteritum blanding
101** Perfektum 1 102*** Perfektum 2 103*** Perfektum 3 104*** Perfektum 4
105* Hjelpeverb i perfektum 1 106*** Hjelpeverb i perfektum 2 107**** Hjelpeverb i perfektum 3 108**** Pluskvamperfektum
109*** Sterke perfektum 1 110*** Sterke perfektum 2 111*** Sterke perfektum 3 112*** Futurum
113*** verbo svake 114*** verbo sterke 115**** verbo uregelrette 116**** verbo blanding
117*** Modalverb i presens 118*** Modalverb i preteritum 119***** Erstatningsinfinitiv 120***** Spesielle konstruksjoner
121*** Infinitiv/perfektum 1 122*** Infinitiv/perfektum 2 123*** Infinitiv/perfektum 3 124*** Infinitiv/perfektum 4
125*** Sammensatte verb 1 126**** Sammensatte verb 2 127***** Sammensatte verb 3 128***** Hypotetisk konjunktiv
129** Imperativ 1 130*** Imperativ 2 131**** Imperativ 3 132***** Ulike varianter/konjunktiv
133**** Sterke alfabetisk 1a 134**** Sterke alfabetisk 2a 135**** Sterke alfabetisk 3a 136**** Referatkonjunktiv 1
137**** Sterke alfabetisk 1b 138**** Sterke alfabetisk 2b 139**** Sterke alfabetisk 3b 140***** Referatkonjunktiv 2
Verb
141* Kjønn 1 142** Kjønn 2 143** Flertall 1 144*** Flertall 2
145*** Kjønn 3 146*** Kjønn 4 147*** Flertall 3 148*** Flertall 4
149**** Kjønn 5 150***** Kjønn 6 151**** Flertall 5 152**** Flertall 6
153**** Kjønn/flertall 1 154**** Kjønn/flertall 2 155**** Kjønn/flertall 3 156***** Svake hankjønnsord
Substantiv
157** Tidsledd 1 158*** Ord og uttrykk 1 159*** Diverse verb 1 160*** "da"/"når"/"til"/"for" 1
161*** Tidsledd 2 162*** Ord og uttrykk 2 163**** Diverse verb 2 164**** "da"/"når"/"til"/"for" 2
165*** Tidsledd 3 166*** Ord og uttrykk 3 167**** Diverse verb 3 168**** "da"/"når"/"til"/"for" 3
169**** Tidsledd 4 170**** Ord og uttrykk 4 171**** Diverse verb 4 172**** Tallord: Ordenstall
173***** Tidsledd 5 174*** Genitiv 1 175*** Passiv 1 176*** Pronominaladverb 1
177***** Tidsledd 6 178**** Genitiv 2 179**** Passiv 2 180***** Pronominaladverb 2
Diverse
181* Ordvalg 1 182* Ordstilling 1 183** Ordstilling 2 184*** Hoved- og leddsetning 1
185*** Ordvalg 2 186*** Infinitivsgrupper 1 187*** Ordstilling 3 188*** Hoved- og leddsetning 2
189*** Ordvalg 3 190**** Infinitivsgrupper 2 191*** Ordstilling 4 192**** Hoved- og leddsetning 3
193**** Ulike typer setninger 1 194***** Ulike typer setninger 2 195*** Ordstilling 5 196***** Hoved- og leddsetning 4
197***** Ulike typer setninger 3 198***** Ulike typer setninger 4 199***** Ulike typer setninger 5 200***** Hoved- og leddsetning 5
Konjunksjoner/
Ordstilling