Kragerø videregående skole hadde besøk fra Tanzania mandag 30. mai 2011, nærmere bestemt fra Ilula Orphan Program. Her er de to administrative lederne for hver sin institusjon, Sigurd Gausdal og Edson Msigwa, fotografert av Arne-Fred Solbekk.

Edson Msigwa har vært en drivende kraft i oppbyggingen av skolen i Ilula. Da han besøkte Kragerø videregående skole, hadde han allerede vært på besøk i Norge i 14 dager sammen sin kone og opplevd blant annet 17. mai i Oslo.

Det ble vist bilder fra skolen, slik den ble bygd opp fra starten av, og slik den fungerer nå. 1100 barn og unge støttes av Ilula Orphan Program. Den videregående skolen ble påbegynt i 2009 med støtte fra Norge og Canada. Alt arbeid er håndgjort, inkludert blanding av sement. Et stort problem, og en av grunnene til det høye antall foreldreløse, er AIDS. Institusjonen mangler også svært mye av det vi tar som en selvfølge i Norge, for eksempel innlagt vann, og biologiske toaletter utnyttes til produksjon av gjødsel.

"Forgive me because I don't speak norsk", sa Edson Msigwa, men i stedet fikk elevene øvelse i engelsk. Han pekte på de enorme kontrastene mellom Tanzania og Norge, i levealder og økonomisk utvikling. Tanzania har noe over 300 dollar i bruttonasjonalprodukt per innbygger, mens Norge til sammenligning har over 60000. På HDI-indeksen er de henholdsvis nr. 148 og nr. 1! Tanzanias over 40 millioner innbyggere er fordelt på 120 etniske grupper, og det er omtrent like mange muslimer som kristne.

110 000 kroner ble resultatet av solidaritetsdagen 14. april, og Kjetil Hasseleid og Anette Guste-Pedersen fra elevrådet kunne overrekke sjekken.

Edson Msingwa takket for støtten og kunne også fortelle hva pengene i første rekke skulle brukes til: vannboring.