I uke 8 og 9, 2011, reiste en gruppe elever og lærere fra Kragerø videregående skole til Tanzania for å besøke Ilula Orphan Program. Et formål med denne turen var styrke kontakten med denne institusjonen, samtidig som den også var ledd i forberedelsene til solidaritetsdagen 14. april. Elevene som var med på turen, var Victoria Alstrup Larsen og Kristoffer Stoa Gundersen fra Vg1 studiespesialisering, mens de ansatte var Terje Arntsen, Olav Drevland, Sigurd Gausdal, Ingeborg Goplen og Arne-Fred Solbekk, som har tatt de aller fleste bildene i denne presentasjonen. Turen var selvfølgelig en helt spesiell opplevelse for de som var med, noe det vil gå fram av bildene. Representantene fra Kragerø fikk også møte en velfungerende institusjon under ledelse av Berit Skaare, en institusjon som er under fortsatt utbygging og utvikling.

Alle bildene fins for øvrig i en større utgave. Disse vises når en klikker på hvert enkelt av dem.

Her følger flere bilder fra turen!