Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
AK

Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Viagra Original Viagra Generic Side Effects Viagra Generic Levitra Original Online Levitra Original Levitra Generic Availability Levitra Generic Kamagra Oral Jelly For Sale Kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Kamagra

Fra og med skoleåret 2006/07 ble den nye skolereformen, Kunnskapsløftet, innført. Dette innebærer at det har skjedd ganske mye nytt: endringer i skolestrukturen, nytt pensum i alle fag og nye betegnelser på det som nå kalles utdanningsprogram.

Utdanningsprogram, programfag, Vg1, Vg2 og Vg3 for eksempel erstatter de tidligere begrepene studieretning, studieretningsfag, grunnkurs, VK1 og VK2. Dessuten har det blitt flere forandringer i skoletilbudet ved Kragerø videregående skole. For skoleåret 2011/12 er det imidlertid ingen annen endring enn at det har blitt tre paralleller på Vg1 helse- og sosialfag.

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
Vg1 studiespesialisering
To klasser fordelt på tre undervisningsgrupper/
klasser (sammen med idrettsfag)
Vg2 studiespesialisering
Én gruppe samfunnsfag og én gruppe realfag
Vg3 studiespesialisering
Én gruppe samfunnsfag og én gruppe realfag i én klasse eller fordelt på to klasser (avhengig av fag)
Vg1 idrettsfag
Én klasse fordelt på tre undervisningsgrupper/
klasser (sammen med studiespesialisering)
Vg2 idrettsfag
Én klasse
Vg3 idrettsfag
Én klasse
Vg1 helse- og sosialfag
Tre klasser
Vg2 helse- og sosialfag
Én klasse barne- og ungdomsarbeider
Én klasse helsefagarbeider
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Én klasse
Vg1 bygg- og anleggsfag
To klasser
Vg2 byggteknikk
Én klasse
Vg1 teknikk og industriell produksjon
To klasser
Vg2 industriteknologi
Én klasse