Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Viagra Original Viagra Generic Side Effects Viagra Generic Levitra Original Online Levitra Original Levitra Generic Availability Levitra Generic Kamagra Oral Jelly For Sale Kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Kamagra
Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Skoledager for elevene 2011/12:
August 2011 Skolestart for elevene: Onsdag 17.8.
September 2011 Fridag for elevene: Fredag 30. september
Oktober 2011 Høstferie uke 41, f.o.m. mandag 10. t.o.m. fredag 14. oktober
November 2011 Fridag for elevene: Mandag 21. november
Desember 2011 Siste skoledag før jul: Onsdag 21. desember
Januar 2012 Første skoledag etter nyttår: Mandag 2. januar
Februar 2012 Vinterferie uke 8 - f.o.m. mandag 20. t.o.m. fredag 24.februar
Mars 2012 Fridag for elevene: Tirsdag 20. mars
April 2012 Påskeferie - f.o.m. mandag 2. t.o.m. mandag 9. april
Første skoledag etter påske: Tirsdag 10.april
Fri: Mandag 30. april
Mai 2012 Off. høytidsdager: Tirsdag 1.mai
Torsdag 17.mai (også Kr.hf.dag)
Fri: Fredag 18.mai
Off. høytidsdag: Mandag 28. mai (2.pinsedag)
Juni 2012 Siste skoledag: Fredag 15. juni
 

Planleggingsdager for lærerne 2011/12:

August 2011 Mandag 15.
Tirsdag 16.
September 2011 Fredag 30.
November 2011 Mandag 21.
Mars 2012 Tirsdag 20.
  I tillegg kommer to kveldsøkter.
NB! NB! Foreløpig skolerute 2012/13 NB! NB!
Skoledager for elevene 2012/13:
August 12 Skolestart for elevene: Onsdag 15.8.
September 12  
Oktober 12 Høstferie uke 41, f.o.m. mandag 8. t.o.m. fredag 12. oktober
November 12 Fridag for elevene: Onsdag 21. november
Desember 12 Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember
Januar 13 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3. januar
Februar 13 Vinterferie uke 8 - f.o.m. mandag 18. t.o.m. fredag 22.februar
Mars 13 Fridag for elevene: Tirsdag 12. mars
Påskeferie - f.o.m. mandag 25.mars, t.o.m. mandag 1.april
April 13 Første skoledag etter påske: Tirsdag 2.april
Mai 13 Off. høytidsdag: Onsdag 1.mai
Off. høytidsdag: Torsdag 9.mai (Kr.hf.dag)
Fri: Fredag 10.mai etter Kr.hf.dag
Off. høytidsdag: Fredag 17.mai
Off. høytidsdag: Mandag 20.mai (2. pinsedag)
Juni 13 Siste skoledag: Onsdag 19. juni
 

Planleggingsdager for lærerne 2012/13:

August 12 Mandag 13.
Tirsdag 14.
November 12 Onsdag 21.
Januar 13 Onsdag 2.
Mars 13 Tirsdag 12.
  NB Denne skoleruta mangler to planleggingsdager.