Medier
Samfunn
Kragerø
Kunnskapsløftet
Utdanningsdirektoratet
Utdanning.no
Startsiden

Politikk/diverse informasjon:

Kongehuset og kongefamilien
Regjeringen/departmentene
Kragerø kommune
Allgrønn - forum for stedsutvikling
Miljøstatus i Norge
Miljølære (Universitet i Bergen)
Miljølære (status i Telemark)
Stortinget
Stortingets ungdomsside
Stortingets ombudsmann for
forvaltningen

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Rødt/Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Informasjon om Norge (norge.no)
Informasjon om Norge (på engelsk)
Kommuner med nettsider
Statistisk Sentralbyrå
Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste

Norsk utenrikspolitisk institutt
Maktutredningen
Orakel, webside for ungdom
Kragerø Ungdomsråd
Start1.no
ung.no - oppslagsverket for ungdom
Bruktbok-portalen
Finansdepartementets ungdomsside

Norske organisasjoner:

Redd Barna
Press, Redd Barnas
ungdomsorganisasjon

SOS Barnebyer
Amnesty International Norge
Operasjon Dagsverk
Regnskogsfondet
Solidaritetshuset
Flyktningerådet
Involve Yourself
Kirkens Nødhjelp
Røde Kors
Norsk Folkehjelp
SOS Rasisme
Hvite busser til Auschwitz
Aktive Fredsreiser
attac Norge
Nei til nye NATO
Nei til EU
Ungdom mot EU
Europabevegelsen
Bellona
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender
Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komite

Internasjonale organisasjoner:

FN
WHO (Verdens
helseorganisasjon)

UNCTAD (handel og utvikling)
UNICEF (FNs barnefond)
FNs matvareorganisasjon
UNESCO (utdannelse,
vitenskap og kultur)

WTO (Verdens
handelsorganisasjon)

Verdensbanken
Det internasjonale pengefondet
Den internasjonale olympiske
komite

NATO
Amnesty International
Europarådet
EFTA
Vestunionen
Nordisk råd
EU
Europaparlamentet
attac
Greenpeace
WWF International
Youth For Understanding
Politiske partier, organisasjoner
og medier fra hele verden