Tirsdag 13. september 2011 var mange av lærerne ved Sannidal ungdomsskole, Kragerø ungdomsskole og Kragerø videregående skole samlet etter skoletid. De møttes først til en felles orientering på auditorium 1 ved KVS, før de ble fordelt på ulike faggrupper med representanter fra begge skoleslag: tre store grupper i norsk, engelsk og matematikk og to smågrupper i spansk og tysk.

 

Formålet med denne samlingen var å legge grunnlaget for et bedre samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående skolen i de ulike fagene. Med Kunnskapsløftet har det blitt enda viktigere å komme fram til en felles forståelse av hvilke emner som bør gjennomgås i grunnskolen, og hva som bør utsettes til videregående, hva en bør forvente av elevene når de kommer til videregående osv..