Elevrådet
Solidaritetsprosjekt
Aktiviteter
Russerevy
Utdannelse
Reglement
Håndbok

Onsdag 28. mars 2007 var premieredato for KRK, Kragerø Russekringkasting, med andre ord den tradisjonelle russerevyen. Aktørene gav seg ikke før de kunne ta en velfortjent påskeferie lørdag 31. mars etter hele fem forestillinger. Ansvarlige sjefer for aktører og scenearbeidere var Hanne Blesvik Andersen og Lene Pedersen, og det hele var lagt opp som en mer eller mindre gjennomsnittlig TV-kveld med diverse show og kanaler. Overskuddet gikk til Kirkens Nødhjelp i Angola. Bildene i denne presentasjonen er tatt av Henry Andersen.

Russerevyen 2002 Russerevyen 2003 Russerevyen 2005 Russerevyen 2006
Russerevyen 2007 Russerevyen 2008 Russerevyen 2010 Russerevyen 2012