Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Introduksjon til faget politikk og menneskerettigheter: HTML-fil     P     R     O     S        
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu ----- O     R     E     R     P      
Valgkanalen: styringsorganer, partier og velgere: HTML-fil   R     E     G     D     I    
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----     D     S     J     G     L  
Valgkanalen: nærmere fokus på styringsorganer: HTML-fil T     F     E     E     Å     L
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----   I     O     N     R     T    
Andre kanaler for innflytelse og påvirkning: HTML-fil     L     R     T     I     E  
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu ----- F           K     A     N     R
Internasjonal politikk og utenrikspolitikk: HTML-fil   A     D     L     S     G    
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----     G     R     A     J     E  
Internasjonale statlige organisasjoner: HTML-fil       L     Ø     R     O     R
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----         E     F     I     N    
Fokus på internasjonale spørsmål: HTML-fil           N     T     N     E  
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----             K     I     G     R
Menneskerettighetene: HTML-fil               E     N     E    
----- alternativt som MHTML-fil: høyreklikk og åpne i nytt vindu -----                 R     G     R  

Denne presentasjonen er basert læreboka Politikk og makt av Axel J. Mellbye, Karl-Eirik Kval og Marianne Sagen, Cappelen 2008. Læreboka har for øvrig et eget nettsted med en rekke interessante og nyttige faglige ressurser.

 

Utgangspunktet er en presentasjon laget av Einar Mesel og Marianne Skogli, som tidligere er brukt i undervisningen ved Kragerø vgs, og som er noe omarbeidet. Hele presentasjonen kan også lastes ned. (Klikk da for å få fram momentene.)