Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Introduksjon til faget politikk og menneskerettigheter     P     R     O     S        
  O     R     E     R     P      
Valgkanalen: styringsorganer, partier og velgere   R     E     G     D     I    
      D     S     J     G     L  
Valgkanalen: nærmere fokus på styringsorganer T     F     E     E     Å     L
    I     O     N     R     T    
Andre kanaler for innflytelse og påvirkning     L     R     T     I     E  
  F           K     A     N     R
Internasjonal politikk og utenrikspolitikk   A     D     L     S     G    
      G     R     A     J     E  
Internasjonale statlige organisasjoner       L     Ø     R     O     R
          E     F     I     N    
Fokus på internasjonale spørsmål           N     T     N     E  
              K     I     G     R
Menneskerettighetene               E     N     E    
                  R     G     R