Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Generelt om politikk/diverse ressurser     P     R     O     S        
  O     R     E     R     P      
Valgkanalen: politiske partier i Norge   R     E     G     D     I    
      D     S     J     G     L  
Valgkanalen: nærmere fokus på styringsorganer T     F     E     E     Å     L
    I     O     N     R     T    
Interesseorganisasjoner og aksjonsgrupper     L     R     T     I     E  
  F           K     A     N     R
Internasjonal politikk, utenrikspolitikk og norske organisasjoner   A     D     L     S     G    
      G     R     A     J     E  
Internasjonale statlige organisasjoner       L     Ø     R     O     R
          E     F     I     N    
Internasjonale ikke-statlige organisasjoner           N     T     N     E  
              K     I     G     R
Menneskerettighetene               E     N     E    
                  R     G     R  

Generelt om politikk/diverse ressurser
Statistisk Sentralbyrå Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Universitetet i Oslo/Statsvitenskap Universitetet i Oslo/Statsvitenskap/forskning
Universitetet i Bergen/Forskning: Makt, demokrati og styring Christian Michelsens institutt i Bergen
Valgkanalen: politiske partier i Norge
Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet
Høyre Kristelig Folkeparti
Kystpartiet Rødt
Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti
Venstre  
Valgkanalen: nærmere fokus på styringsorganer
Regjeringen/departementene Kongehuset og kongefamilien
Stortinget Stortingets ungdomsside
Stortingets ombudsmann for forvalningen  
Kragerø kommune Telemark fylkeskommune
Interesseorganisasjoner og aksjonsgrupper
Landsorganisasjonen Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Spekter (Arbeidsgiverorganisasjon for offentlige virksomheter)
UNIO (Arbeidstakerorg. for bl.a. lærere, politi og sykepleiere) Kommunenes Sentralforbund
Akademikerne Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite
Norges Naturnvernforbund Bellona
Framtiden i våre hender Natur og Ungdom
SOS Rasisme Amnesty International Norge
Internasjonal politikk, utenrikspolitikk og norske organisasjoner
Norsk utenrikspolitisk institutt
Universitet i Trøndelag/Statsvitenskap Politiske partier, organisasjoner og medier fra hele verden
Europabevegelsen Nei til EU
Ungdom mot EU Nei til nye NATO
Redd Barna Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon
SOS Barnebyer Kirkens Nødhjelp
Regnskogfondet Solidaritetshuset
Flyktningerådet Involve Yourself
Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp
Internasjonale statlige organisasjoner
Forente Nasjoner WHO (Verdens helseorganisasjon)
UNCTAD (handel og utvikling) UNICEF (FNs barnefond)
FAO (FNs matvareorganisasjon) UNESCO (utdannelse, vitenskap og kultur)
WTO (Verdens handelsorganisasjon) IBRD (Verdensbaneken)
IMF (Det internasjonale pengefondet) NATO
EU (Den europeiske union) Europaparlamentet
EFTA (Den europeiske frihandelsorganisasjon) Vestunionen
Europarådet Nordisk Råd
Internasjonale ikke-statlige organisasjoner
Amnesty attac
Greenpeace IOC (Den internasjonale olympiske komite)
WWF International (Verdens villmarksfond)
Menneskerettighetene
Amnesty Human Rights Watch

^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ OPP TIL TOPPEN ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^