Tirsdag 18. oktober 2011 var en merkedag ved Kragerø videregående skole. Den nye rektoren, Unn Martinsen, ble først presentert for de ansatte. Assisterende fylkesskolesjef Hermod Håtveit, som er tidligere studieleder og konstituert rektor ved Kragerø videregående skole, hadde fått det ærefulle oppdraget å introdusere den nye rektoren som representant for Telemark fylkeskommune. Han pekte på det faktum at det var mange utskiftninger i fylkeskommunen på det aktuelle tidspunktet, blant rektorene, blant de ansatte i den administrative ledelsen i fylkeskommunen og ikke minst i den politiske ledelsen med ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører, slik at de totalt ca. 1500 ansatte (av disse ca. 1000 lærere) gikk en spennende tid i møte.

Hermod Håtveit overrakte blomster til den nye rektoren, 56 år gamle Unn Martinsen, som kom fra stillingen som fylkesopplæringssjef i Finnmark fylkeskommune.

Avtroppende rektor Johs Eide trakk de historiske linjene tilbake til første del av 1800-tallet, og framhevet ikke minst at skolen hadde fått sin første kvinnelige rektor.

Unn Martinsen takket for mottakelsen og var glad for at Johs Eide ikke hadde fortalt hele livshistorien hennes. Hun kommer opprinnelig fra Hammerfest, og etter studier i Tromsø har hun hatt hele yrkeslivet sitt hittil i Finnmark. Hun har den litt utradisjonelle fagkombinasjonen engelsk (hovedfag), biologi og kjemi. Undervisningspraksis har hun fra både ungdomsskole og videregående skole, både fra yrkesfag og studiespesialisering. I Porsanger kommune har hun hatt flere lederstillinger, bl.a. som skolesjef. Hun har vært rektor ved Lakselv videregående skole i sju år og altså fylkesopplæringssjef med arbeidssted i Vadsø i fem år.

Om seg selv kunne hun også fortelle at hun har stor interesse for musikk. Hun har sunget i flere kor, bl.a. et operakor, og spilt i korps. Til tross for at hun har bosatt seg i det sørøstlige Norge, håper hun også å få tid til å tillbringe feriene på hytta i Finnmark. Hun har gjort leksa si ved å lese både miljøundersøkelser og måldokumenter for skolen, men ønsker nå å stille mange spørsmål og få mange svar i møter med elever og ansatte. Hun vil være en tydelig leder som stiller krav og legger vekt på lojalitet, og som også har lang erfaring i å samarbeide med de tillitsvalgte. En annen viktig oppgave blir å ominnrede rektors kontor...

Mot slutten av skoledagen, kl. 14.30, presenterte så den nye rektoren seg for elevene i skolens kantine, ....

... mens Johs Eide kunne si takk for seg etter å ha vært rektor siden 1988.