Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Viagra Original Viagra Generic Side Effects Viagra Generic Levitra Original Online Levitra Original Levitra Generic Availability Levitra Generic Kamagra Oral Jelly For Sale Kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Kamagra
Elevrådet
Solidaritetsprosjekt
Aktiviteter
Russerevy
Utdannelse
Reglement
Håndbok

Elevrådet er det organet som representerer elevene p? skolen. Det består av tillitsvalgte fra hver klasse. P?elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Det gjelder for eksempel slike saker:

* valgfagstilbud
* skolereglement
* kulturtilbud
* aktivitetsdager
* skolepolitiske saker

Tillitselev med vararepresentant velges av hver klasse for ett år av gangen. Elevrådet velger et styre p?seks medlemmer. S? mange avdelinger som mulig bør være representert. Styret avgjør mindre saker og forbereder større saker for elevrådet.

Elevrådet velger to representanter til driftsrådet, som for øvrig er sammensatt av to-tre representanter for arbeidsgiveren (Telemark fylkeskommune), minst to representanter for det pedagogiske personalet og en representant for andre ansatte ved skolen. Driftsrådet er rådgivende organ for rektor i saker som:

* større plansaker
* budsjett
* årsmelding
* regnskap
* reglement
* byggearbeider
* større utstyrsinnkjøp
* større organisasjonsendringer

Mange saker som angår den enkelte eleven, avgjøres i klasselærerrådet, som består av alle lærerne som underviser i en klasse. Når rådet tar opp saker som terminplan/prøveplan for klassen i begynnelsen av terminen, har en elevrepresentant rett til ?være til stede. Det sammen gjelder ogs?når klassemiljøet blir tatt opp.

Elevene ved skolen er automatisk medlemmer av Elevorganisasjonen. Den ble stiftet i 1999 da Norsk Gymnasiastsamband (NGS) og Norsk Elevorganisasjon (NEO) ble slått sammen. Det er 140000 medlemmer i organisasjonen. Her er det lenker til det sentrale organisasjonsleddet og til Elevorganisasjonen i Telemark, som har 5000 medlemmer. Der er det mye stoff om hva slags saker organisasjonen arbeider med.

Elevrådssaker, forslag og synspunkter

Styret i elevrådet 2011/2012:

NB! Navnet fungerer som lenke for e-post!

  Theodor Ramberg 3PBb 91819774 Leder
  Kristoffer Gundersen 2SAM   Nestleder
  Anne Jensen 1STa 95756268 Økonomiansvarlig
  Ingibjørg Knutsdottir 1HSb 92644722 Sekretær
  Stian Jensen 3PBa 90417140  
  Kjetil Hasseleid 3PBa 45298684  
  Ingrid Eriksen 3REa 95920595  
  Adrian Stausland 2REa 92829908  
  Vemund Jonassen 2BY 99503827  
  Ingrid Tverråen Claussen 3SAM 92451869  
  Anette Guste Pedersen 3ID 91575030  
Representanter til miljøgruppa: Ingrid Tverråen Clausen (3SAM), Signe Lauritsen (2HEa), Stian Jensen (3PBa)
Representanter til skolemiljøutvalg:
Elevorganisasjonen i Norge
Elevorganisasjonen i Telemark
Elevorganisasjonen i Telemark: e-post
Elevombudet i Telemark
Elevombudet i Telemark: e-post
Telemark ungdomsting
Krager?Ungdomsråd
VIP - om psykiske lidelser og problemer
Info fra fylkeskommunen om opplæring og lenker
Nettrådgiveren