Lektor Nilsen vil formidle den generelle delen av læreplanen (egentlig fra Reform 94) for Even på den tradisjonelle måten. Forestillingen "En varig kilde" arrangeres av Telemark fylkeskommune og Den kulturelle skolesekken/Kulturskatten i samarbeid med Grenland Friteater.

Gruppa kaller seg Edelkitsch og består av Even Bolstad, Tor Arne Ursin, Terje Sødal og Carl Henrik Ekblom. De illustrerer læreplanens kapitler ved å presentere figurer fra elevenes pensumlister på sin spesielle måte, og den vil således rette søkelyset mot vedtatte sannheter. Even vil gjøre en vri her ...

Så blir de plutselig forstyrret.

Snekker Andersen har noe å levere.

Det er "Det norske hus", klisjeen fra Thorbjørn Jaglands tiltredelsestale da han ble statsminister i 1996.

Even vil fylle de ulike rommene opp med diverse figurer fra dagens norske virkelighet.

Så dukker selveste Henrik Ibsen opp på scenen ... unnskyld ... doktor Ibsen. Han bekymrer seg for sin stilling i skolen, ...

... til tross for at han er verdens mest spilte dramatiker (vel, etter Shakespeare, da) og har flere treff på Internett enn Ole Gunnar Solskjær!.

Er det en vanlig arbeidsmann på scenen, bør det i det minste være hans egen snekker Engstrand fra Gengangere. Hva har denne snekker Andersen her å gjøre? I hans dramaer skal det være embetsmenn, grossere og annet fint folk!

"Fullt og helt, ikke stykkevis og delt!" Den omfattende bruken av sitater fra hans egne dramaer kan ikke doktor Ibsen unngå å registrere i sin tradisjonelle database, og han vil naturligvis kreve royalties. Dette kan bli svært dyrt for lektoren og eleven!

Even synes derimot det er på tide å bli kvitt Ibsen én gang for alle.

Kanskje kan Ibsen byttes ut med Holberg, så eleven og lektoren vil prøve en dramatisering som Jeppe og Nille.

Se flere bilder fra forestillingen til Edelkitsch