Idrett, kultur
og samfunn
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser

Oppgaver og konkurranser

Bak valget "arbeidsoppgaver" skjuler det seg noen sentrale spørsmål i faget IKS. En del av svaret på de ulike oppgavene fins i denne presentasjonen, men i mange tilfeller kan det være grunn til å tenke litt mer igjennom oppgavene, kanskje også prøve å finne svar fra andre kilder. I enda større grad gjelder dette for valget "problemstillinger", der det kreves mer selvstendighet og kreativitet. Det er vel unødvendig å gjøre oppmerksom på at den stakkars datamaskinen ikke kan gi noen tilbakemelding på slike oppgaver?

At det er andre typer oppgaver som befinner seg bak stikkordet "quiz", er det ikke vanskelig å forstå. Her er det både spørsmål som er knyttet til pensum i faget, og spørsmål om sport generelt. Noen finner en svaret på i denne presentasjonen, andre får en ikke noe hjelp med. Alle svar er av den typen som kan testes mot en entydig fasit. Derfor er datamaskinen i stand til å dele ut poeng for innsatsen!

Arbeidsoppgaver
Problemstillinger
Quiz 1
Quiz 2
Quiz 3
Quiz 4
Quiz 5
Quiz 6
Quiz 7
Quiz 8
Quiz 9
Quiz 10