Norsk
Historie
IKS (idrett)
Naturfag
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

 o? Fram til ca. 1850 Fra ca. 1850
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Bondesjakk
Europakart
Andre lenker
Lokale kilder
         
Vikingtid og rikssamling
Borgerkrig og storhetstid
Nedgangstider og unioner
Reformasjonen og eneveldet
Dansketida
Napoleonskrig og grunnlov
Ung stat 1815-1850
Mot industrisamfunnet
Et systemskifte
Unionsoppløsning og ny arbeidsdag
Mellomkrigstid / arbeiderbevegelse
Norge i krig
Fra gjenreising til EF-kamp 1945-72
Olje-Norge
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Den greske antikken
Den romerske antikken
Middelalderen
Oppdagelser og reformasjon
1600- og 1700-tallet
Amerikansk / fransk revolusjon
Den industrielle revolusjonen
1800-1850
Industrisamfunnet
Imperialismen
Første verdenskrig
Russisk revolusjon, kapitalistisk krise
Fascisme, nazisme og verdenskrig
Vest mot øst: USA og Sovjet
Kommunismens fall, det nye Europa
Avkolonisering, den tredje verden

For en del emner vil det ikke vises noen oppgaver på skjermen i det hele tatt. Det skyldes rett og slett at det ennå ikke er lagt inn problemstillinger med fasitsvar. Da er det bare å velge noe annet...

Legg egne svar i tekstfeltene til de forskjellige oppgavene og klikk "Svar avgitt!" for hver oppgave. Legg merke til at programmet ikke godtar hva som helst! Hvis en ønsker å sette avsnitt, skriv <p>. Med koden <p align=justify> foran hvert avsnitt (også det første) blir det rett høyremarg - som i fasiten.