Ingeborg Goplen var ansvarlig for Gründercamp 2011 ved Kragerø videregående skole 16. og 17. februar. Deltakere var alle Vg2-elevene.

Varaordfører Solfrid Rui Slettebakken representerte Kragerø kommune. Hun sto for den offisielle åpningen og presenterte oppgavene i dette miljøprosjektet.

Blant veilederne var tidligere industriminister Finn Kristensen (foran til høyre).

Alle de fire oppgavene var knyttet miljøutfordringer i Kragerø kommune, som her oppgave 1.

Og her er oppgave 2, ...

... oppgave 3 ..

... og oppgave 4.

Gruppe 2 har begynt å tenke.

Det samme gjelder gruppe 3 ...

... og gruppe 14.

Gruppe 16 er godt i gang med et konkret prosjekt, ...

... mens gruppe 6 ser ut til å være ferdig.

Gruppe 11 viser stolt fram modellen sin, ...

... mens gruppe 15 er i ferd med å fullføre byggverket.

Se flere bilder fra Gründercamp '11 ved KVS