Tyskland/BeNeLux
Litauen
Polen
Praha
Frankrike
Belgia
Hellas
London
Skottland
Norden

Elever fra 3a og 3b var i midten av september 2004 med Hvite Busser til Frankrike og Belgia. Her ser vi tidsvitne Haakon Sørbye foran minnetavla over ofre ved konsentrasjonsleiren Natzweiler.

Foto: Leiv Røneid

Haakon Sørbye forteller om ankomsten til Rothau stasjon. Det var dit han kom som 23-åring i 1943. Herfra gikk han og de andre fangene de ni kilometerne til fots opp til leiren Natzweiler.

Foto: Leiv Røneid

Leiren ligger høyt oppe i fjella i vakkert landskap. Den huset fanger fra mange nasjoner. Fra Norge kom NN-fanger, "Nacht-und-Nebel-Fanger". Det vil si fanger som skulle være der uten identitet og uten kontakt med omverdenen.

Foto: Leiv Røneid

Haakon Sørbye fortalte elevene om sine sterke opplevelser i denne leiren. Han var blant annet vitne til at flere fanger ble hengt. Av andre kjente nordmenn i denne leiren kan nevnes Osmund Faremo og Kristian Ottosen.

Foto: Leiv Røneid

Her står Haakon Sørbye foran forbrenningsovnen, hvor flere av hans gode venner gikk opp i røyk. Dette var ikke noen utryddelsesleir, som for eksempel Auschwitz og Birkenau, men fangene her døde av sult, sykdom og utmattelse.

Foto: Leiv Røneid

Dette er et strafferom, hvor fangene kunne sitte i flere dager dersom de var tatt for noe ulovlig. Som vi ser når Silje står ved siden av det, var rommet så lite at et menneske måtte sitte sammenbøyd.

Foto: Leiv Røneid

Her er elevene samlet til ett minutts stillhet foran minnetavla over alle fangene. Tom Rune Karlsen leste dikt.

Foto: Leiv Røneid

Etter besøket i fangeleiren reiste gruppa til klosteret St. Odile, hvor det var lunsj i vakre omgivelser.

Foto: Leiv Røneid

Her sitter Christine, Elisabeth og Live foran klosterhagen i St. Odile med statuen av helgenen i bakgrunnen.

Foto: Leiv Røneid

Klosteret St. Odile ligger på ca. 800 meters høyde med vidstrakt utsikt over Alsace.

Foto: Leiv Røneid

Bilder fra Frankrike i 2003 Flere bilder fra Frankrike i 2004