168**** Ord som betyr "da", "når", "til", "for" 3

Oversett til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Når har elevene tysk?
Når elevene har tysk, er de urolige.
Da elevene var i Bonn, var læreren forsinket.
Han var altså forsinket. Da hadde de et problem.
Når kommer du til Italia?
Vi kjøpte en ball til sønnen vår.
Om sommeren reiser vi ofte til Tyrkia.
Du blir der til vi kommer.
Man må lese mye for å gode karakterer.
Vi reiser til Oslo, til besteforeldrene våre.
Antall riktige setninger:  Regler >
Hovedside for diverse > Hovedside for tysk grammatikk >