Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

1. klasse helse- og sosialfag

NB! Lærebøker kjøpes ikke av elevene!
De deles ut av skolen!
FagForfatterBoktittelForlagUtgaveISBN
..Kr 700 til kost/forbruksmateriell/evt nettsted.
ENGELSK.EN STØRRE ENGELSK/ NORSK NORSK/ENGELSK ORDBOK.,.
ENGELSKRUGSET M FL.AT WORK 1 HELSE OG SOSIALFAGASCHEHOUG200610.82-03-33362-1
ENGELSKRUGSET M.FL.AT WORK 1 WORKBOOK HELSE OG SOSIALFAGASCHEHOUG200610:82-03-33372-9
HELSEBRØNSTAD, HOEM, VOLDENOM HELSEGYLDENDAL.978-82-05-38756-0
KOM/SAMBRØNSTAD, HOEM, VOLDENVI SAMARBEIDERGYLDENDAL.978-82-05-38752-2
kroppsøvingGJERSET/HAUGENGYMNOSCAPPELEN
MATEMATIKKKalkulator.Casio fx-82 eller tilsvarendeca.pris kr.150...
MatematikkTore Oldervoll, Finn Hanisch m.fl.Sinus 1YP generellCappelen2006978-82-02-25541-1
Matematikk 1PJohn Ivar Solvik m/flereTall i arbeidAscehoug20069788203333248
NATURFAGHALVORSEN, HELGESEN, BOYE, HESKESTAD, LIEBICHKOSMOS, ENERGI FOR FRAMTIDACAPPELEN DAMM.978-82-02-30197-2
NATURFAGHALVORSEN, HELGESEN, BOYE, HESKESTAD, LIEBICHKOSMOS YF TEMA, ERNÆRING OG HELSECAPPELEN200682-02-25385-3
NaturfagHALVORSEN, HELGESEN, BOYE, HESKESTAD, LIEBICHKOSMOS YF TEMA, BÆREKRAFTIG UTVIKLINGCAPPELEN200682-02-25559-7
norskandresen m.fl.signatur 1det norske saml200682-521-6751-9
norsk*En bokmålsordbok eller ordliste***
STUDIERETNING.CA 550 I EKSKUSJONSUTGIFTER...
studieretningsf.Det er en kopieringsavgift på ca. kr.100...
YRKEBRØNSTAD, HOEM, VOLDENPÅ JOBBENGYLDENDAL.978-82-05-38757-7

1ST 1ID 1HS 1BA 1TIP
2ST 2ID 2HEA 2BU 2BY 2PIT
3ST 3ID 3PA (påbygging)