Biblioteket
Forfatterportalen
Kragerø bibliotek
Bibsys
Telemarksbiblioteket
Detektor

 

Bibliotektjeneste: Kjersti Bjerka og Marthe Nøtsund (35985217)

Kontor/lesesal: Midtbygget, 2. etasje

Treffetider: 08.00 - 15.00

Litteratursøk ved hjelp av Biblioteksøk: Denne lenken kan nå brukes alle steder med tilgang til Internett.

Bibliotek med lesesal er åpent i skoletida. Her finner en litteratur til skolearbeid og fritidslesing. På stille lesesal er det arbeidsplasser hvor en kan gjøre lekser i fritimer. Gruppearbeid, prosjektarbeid o.l. kan legges til gruppebord i biblioteket. Her finner en også PCer for tekstbehandling og Internett samt kopimaskin.

Reglement for bruk av PC i biblioteket:
PC'ene i biblioteket skal brukes til skolearbeid. Dataspill og chatting er forbudt! Elever som ikke overholder dette, kan vises bort fra PC'ene.

Erstatning for bøker som ikke blir levert:
Etter tredje gangs purring blir det sendt regning på kr. 250,- pr. bok/video, og det blir sendt varsel om nedsatt orden. Når regningen er sendt, skal den betales selv om boken leveres tilbake.

Lærebøker som ikke leveres tilbake ved skoleslutt, skal erstattes i sin helhet (dvs. det boken koster i utsalg) av låner.

Skikk og bruk i biblioteket:
  • Ta ikke bøker ut av biblioteket uten å registrere utlånet.
  • Rydd opp etter deg!
  • Spis ikke i biblioteket.
  • Arbeidsplass for medelever - demp lydnivået.
  • Overhold lånetida.