Fredag 17. juni 2011 var det avslutning for Vg1 og Vg2 i kantina, og som vanlig var det miljøarbeider Ronny Låås som hadde ansvaret for arrangementet.

Det første musikalske innslaget var det Ingeborg Aaserud som stod for. Hun sang "What are words" av Chris Medina til eget pianoakkompagnement.

Martinius Solum spilte gitar, et instrument han på direkte spørsmål innrømmet at han var født med.

Morten Thorsen spilte også gitar, men da som akkompagnatør for Anette Guste-Pedersen.

I et nummer hentet fra KS-revyen hadde Frida Øverland skaffet seg hund, ...

... i et annet hadde Karl Holte Aarø problemer med det meste, ...

... mens (i alfabetisk rekkefølge) Anette Guste-Pedersen, Guro Robertsen, Malene Sleire, ...

... Caroline Tønnesland og Frida Øverland var opptatt av å kikke på gutter.

Rektor Johs Eide var stolt av at det finnes så mye talent blant skolens elever, samtidig som han minnet om at brukerundersøkelser viser en høy grad av trivsel.

Hanne Lunden og Karen Mofossbakke fikk æren av å avslutte skoleåret 2010/11 med en sang som de hadde laget selv. 

Ronny Låås delte til slutt ut en rose til alle de medvirkende, ...

... inkludert vaktmester Sven Dalen, som hadde ansvaret for det tekniske.