Daglig leder av ungdomsbedriften Atleticos, Kenneth Kristensen, signerer kontrakt om fysisk aktivitet med Kragerø kommune. Til stede er også Geir Westhrin fra Kragerø videregående skole og May Britt Vatn Bergstad fra Kragerø kommune.

Atleticos består av elever fra Vg3 idrett som skal ha ansvar for fysisk aktivitet ukentlig ved Kalstad, Kragerø, Helle og Sannidal skole. Dette er et tilbud til elevene i 6. og 7. klasse ved disse skolene, samtidig som det gir idrettselevene nyttig praksis i treningsledelse. Dessuten oppfylles statlige påbud om mer fysisk aktivitet i skolen.

Avtalen gjelder for skoleåret 2010/11 med mulighet for forlengelse.