Adjektivet som predikativ > Svak adjektivbøying > Sterk adjektivbøying >
Blanding av svak og sterk bøying > Substantiverte adjektiv > Gradbøying >
GRAM ANAL PREP PRON ADJV VERB SUBS DIVS  KONJ

Adjektiv som predikativ

- dvs. uten noe substantiv bak - har ingen endelse, verken i entall eller flertall:
Diese Frau ist klug. Sind alle Frauen so klug?
Ich bin dumm. Wir sind alle dumm.

Svak adjektivbøying

  hankj. hunkj. intetkj. flert.
N -e -e -e -en
A -en -e -e -en
G -en -en -en -en
D -en -en -en -en
  • etter bestemt artikkel: Der alte Mann hat die schönen Bilder.
  • etter ord som bøyes som bestemt artikkel, f.eks. 'dieser' og 'welcher': Ich traf diesen alten Mann.
  • etter ubestemt artikkel med bøyd form, dvs. at den har endelse: Ich sprach mit einem alten Mann.
  • etter ord som bøyes som ubestemt artikkel når de har bøyd form/endelse: Ich sprach auch mit meiner jungen Tochter.
69** Svak adjektivbøying 1: Skriv om
70** Svak adjektivbøying 2: Sett inn endelse
71*** Svak adjektivbøying 3: Oversett
72**** Svak adjektivbøying 4: Oversett

Sterk adjektivbøying

  hankj. hunkj. intetkj. flert.
N -er -e -es -e
A -en -e -es -e
G -en -er -en -er
D -em -er -em -en
  • når det ikke er bestemmelsesord foran adjektivet: Die Frau in roter Jacke trank starken Kaffee.
  • etter ubestemt artikkel med ubøyd form, dvs. at den ikke har endelse: Ein alter Mann traf ein kleines Mädchen.
  • etter ord som bøyes som ubestemt artikkel når de har ubøyd form: Es war sein kleines Enkelkind.
  • etter 'andere', 'einige', 'manche', 'mehrere', 'viele', 'wenige': Viele nette Gäste waren da.
73*** Sterk adjektivbøying 1: Velg rett form
74*** Sterk adjektivbøying 2: Fyll ut
75**** Sterk adjektivbøying 3: Skriv om
76****Sterk adjektivbøying 4: Oversett

Blanding av svak og sterk adjektivbøying

Etter ubestemt artikkel - og ord som bøyes som ubestemt artikkel, eiendomspronomen og 'kein' - blir det altså en blanding av svak og sterk adjektivbøying. Slik blir dette i praksis:
  hankj. hunkj. intetkj. flert.
N ein jung-er Mann eine jung-e Frau ein jung-es Mädchen keine jung-en Leute
A einen jung-en Mann eine jung-e Frau ein jung-es Mädchen keine jung-en Leute
G eines jung-en Mannes einer jung-en Frau eines jung-en Mädchens keiner jung-en Leute
D einem jung-en Mann einer jung-en Frau einem jung-en Mädchen keinen jung-en Leuten
77**** Blanding 1: Sett inn rett endelse
78**** Blanding 2: Sett inn rett endelse
79**** Blanding 3: Oversett
80***** Blanding 4: Oversett

Substantiverte adjektiv

Disse bøyes som adjektiv, men har det til felles med substantiv at de får stor forbokstav:

Ein Bekannter (hankj.) von mir hat eine neue Verlobte (hunkj.).
Eine Bekannte (hunkj.) von mir hat einen neuen Verlobten (hankj.).
Der Verwandte (hankj.) hat viele Angestellte (flert.).
Merk ein Deutscher/der Deutsche(hankj.) og eine Deutsche/die Deutsche(hunkj.)!

81**** Oversettelse med substantivert adjektiv 1
82**** Oversettelse med substantivert adjektiv 2

Gradbøying

Positiv: Komparativ: Superlativ: Kommentar:
eng enger engste Dette er hovedregelen.
interessant interessanter interessanteste Det blir ekstra -e- pga. -t (og s-lyd).
lang
kurz
alt
jung
länger
kürzer
älter
jünger
längste
kürzeste
älteste
jüngste
Sjekk eventuell omlyd i grammatikk og ordbok.
 
Legg merke til at det gjerne er omlyd
i adjektiv med motsatt betydning.
gut besser beste Sjekk avvikende bøying i grammatikk og ordbok.
so gut wie besser als   Legg merke til sammenlikningskonjunksjonene.
Eventuelle kasusendelser med svak eller sterk bøying kan komme i tillegg :
Ich habe eine bessere Lösung.
Ein älterer Herr kam ins Restaurant.
Hast du mit dem ältesten Mann gesprochen?
 
83*** Gradbøying: Sett inn rett form 84***** Gradbøying og kasusbøying: Oversett